Geografia

Zapraszam na moje strony poświęcone geograficznym (i górskim) ciekawostką i kolekcją.


Najwyższe szczyty województw w Polsce - KORONA POLSKI; zestawienia i statystyki; ciekawostki i opisy szczytów; Rysy II, Śnieżka, hałda kopalni w Bełchatowie, Fajna Ryba :-) itp.

Korona Polski - najwyższe szczyty województw


Najwyższe szczyty w krajach Europy - KORONA EUROPY; zestawienia i statystyki; ciekawostki i opisy szczytów; Alpy, Skandynawia, Ural, Bałkany itp.

Korona Europy - najwyższe szczyty krajów europejskich